درباره ما

شرکت طوبی نگین از سال 1375 فعالیت خود را در خصوص واردات و توزیع تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهی در زمینه مهندسی ژنتیک، بیولوژی سلولی و مولکولی، کشت سلولی، ایمونولوژی و بیوشیمی آغاز نموده است. هدف ما تاُمین بهترین محصولات از بهترین تولید کنندگان در سراسر دنیا می باشد، که این امر بوسیله تلاش 25 نفر پرسنل شرکت در دپارتمان های مختلف محقق گردیده است و ما مفتخریم که شرکت طوبی نگین امروز بعنوان یه شرکت مطرح و قابل اعتماد در بسیاری از مراکز علمی، دانشگاهی، تحقیقاتی و درمانی شناخته شده است.

1 ژانویه سال 2014

هدینگ اول من

من محتوای گاهشمار کارت هستم. شما میتوانید هر موقع که خواستید مرا تغییر دهید. بر روی اینجا کلیک نمایید تا این متن را ویرایش نمایید.
1 ژانویه سال 2014

1 ژانویه سال 2015

هدینگ دوم من

من محتوای گاهشمار کارت هستم. شما میتوانید هر موقع که خواستید مرا تغییر دهید. بر روی اینجا کلیک نمایید تا این متن را ویرایش نمایید.
1 ژانویه سال 2015

1 ژانویه سال 2016

هدینگ سوم من

من محتوای گاهشمار کارت هستم. شما میتوانید هر موقع که خواستید مرا تغییر دهید. بر روی اینجا کلیک نمایید تا این متن را ویرایش نمایید.
1 ژانویه سال 2016

1 ژانویه 2017

هدینگ چهارم من

من محتوای گاهشمار کارت هستم. شما میتوانید هر موقع که خواستید مرا تغییر دهید. بر روی اینجا کلیک نمایید تا این متن را ویرایش نمایید.
1 ژانویه 2017

1 ژانویه سال 2018

هدینگ پنجم من

من محتوای گاهشمار کارت هستم. شما میتوانید هر موقع که خواستید مرا تغییر دهید. بر روی اینجا کلیک نمایید تا این متن را ویرایش نمایید.
1 ژانویه سال 2018

مدیران شرکت

جمشید مزین

مدیر فروش
Use this space to tell a little about your team member. Make it interesting by mentioning his expertise, achievements, interests, hobbies and more.

ساسان افنانی

مدیر عامل
Use this space to tell a little about your team member. Make it interesting by mentioning his expertise, achievements, interests, hobbies and more.

همکاران ما

دکتر محسن مرادخانی

دارویی
Use this space to tell a little about your team member. Make it interesting by mentioning his expertise, achievements, interests, hobbies and more.

مهندس امیر چراغی

فولوسایتومتری و ناباروری
Use this space to tell a little about your team member. Make it interesting by mentioning his expertise, achievements, interests, hobbies and more.

++++++++

نا باروری IVF
Use this space to tell a little about your team member. Make it interesting by mentioning his expertise, achievements, interests, hobbies and more.

مهندس امیر حسین عسگری

سرپرست فروش
Use this space to tell a little about your team member. Make it interesting by mentioning his expertise, achievements, interests, hobbies and more.

مهندس محمود نژاد

مدیر فنی
Use this space to tell a little about your team member. Make it interesting by mentioning his expertise, achievements, interests, hobbies and more.