کیت استخراج High Pure Viral RNA

ویژگی های محصول

کمپانی سازنده: Roche آلمان 

کیت های استخراج RNA ویروسی جهت مصارف عمومی آزمایشگاهی

این محصول را با دیگران به اشتراک بذارید

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

توضیحات

  • کیت استخراج High Pure Viral RNA ( 100 تستی ) ویروسی جهت مصارف عمومی آزمایشگاهی مورد استفاده قرار میگرد و RNA ویروسی را از انواع نمونه ها مانند سرم و پلاسما جدا می کند . این کیت ها بازدارنده ها را حذف میکند و نمونه های RNA را در عرض 20 دقیقه آماده می کند.
  • کیت های استخراج RNA ویروسی ، استفاده از ترکیبات آلی خطرناک مانند کلرید سزیم ، فنل ، کلروفرم و اتیدیوم بروماید را حذف می  کند.

 

 

  • Binding Buffer
  • Poly (A) , lyophilizate
  • Inhibitor Removal Buffer
  • Wash Buffer
  • Elution Buffer
  • High Pure Spin Filter Tubes 
  • Collection Tubes